CHS z Botičských Meandrů

KPZ KCHLS pro slídiče a retrievery Sloveč

Era z Botičských Meandrů- II.cena, 208 bodů, 7.místo z 24 startujících

Erunka se stává - CH CZ, CH SK, ICH

Erunka na osudovém markingu za 2

© 2022 zboticskychmeandru.cz, skript retrivri.cz, aktualizace 14.06.2022
Šíření obsahu stránek je bez předchozího souhlasu majitele ZAKÁZÁNO.